Det lönar sig att restaurera gamla välgjorda fönster

Gamla fönster är oftast vältillverkade av högkvalitativt tätvuxet kärnvirke. Liknande långsamt vuxet virke, går knappt att få tag på idag.

Livscykeln på ett gammalt fönster har kunnat börja för över hundra år sedan. Snickaren har valt ut de bästa  tätvuxna furorna för att fällas vintertid. Man valde det bästa virket just till fönsterbågar. Därför kan dessa fönster hålla i hundratals år.

Det täta kärnvirket innehåller naturliga impregneringsmedel, med ett utmärkt skydd mot röta. Fönster av ett sådant virke håller länge med rätt underhållning och är dessutom tacksamma att restaurera, även om de ser ut att vara i dåligt skick.

Träet behandlas med naturenliga, linoljebaserade målfärger och kitt. Restaureringen följer samma traditionella välbeprövade arbetsmetoder som förr. Genom en restaurering återställs fönstrets funktion, värmeisolering samt det ursprungliga utseendet.

Väl omhändertagna gamla fönster har en enastående hållbarhet. Regelbunden vård i samband med fönstertvättningen är ett enkelt sätt att hålla fönstren i skick.

Moderna fönster marknadsförs ofta som underhållsfria, vilket tyvärr betyder att det inte går att underhålla. Det leder till att man är tvungen att igen byta ut fönstren till nya, då deras livslängd tar slut.

Gamla fönster däremot går lätt att underhålla, ifall de har behandlats tidigare med traditionella material.

Underhållet görs med 2-10 års mellanrum, beroende på utsatthet för väder och vind och mot vilket väderstreck de är.

Regelbundet underhåll är lönsamt

Underhåll av fönster är lika viktigt som resten av huset. Regelbundet underhållna fönster håller sig länge vackra och välfungerande. Även om fönstren har blivit i dåligt skick, förlänger en restaurering dess livstid med flera årtionden.

Gamla fönster har varit på sin plats en lång tid, ibland helt utan underhåll. Redan det är ett gott tecken på träets utmärkta kvalitét.

Att ta vara på gamla fönster är i sig självt en ekologisk kulturgärning. Koldioxidavtrycket är redan litet från början. Fönstren är en väsentlig del av utseendet på ditt gamla hus. Det lönar sig alltså att ta vara på ditt hus vackra ”ögon”!

Efter utfört restaureringsarbete kan man även komma överens om regelbundna underhåll på fönstren. Fönsterhantverkaren ger också gärna skriftliga instruktioner, ifall man vill sköta underhåller själv.

Hitta din närmaste yrkeutövare här : www.ikkunaentisoijat.fi/fonsterhantverkare

 
 
 
Kirjaudu sisään