Gamla fönster hör till de hus, som de ursprungligen har tillverkats till

Gratulationer, ifall du har kvar ursprungsfönstren i ditt gamla hus! En proffessionell fönsterhantverkare har i tiden planerat och gjort fönstren till just detta hus och de är omsorgsfullt tillverkade i virke av högsta kvalitet. Det lönar sig att ta väl hand om och vårda dem.

På bostadsmarknaden i Sverige höjs värdet på äldre fastigheter ifall ursprungfönstren är sparade. I Finland däremot poängteras gärna i försäljningsannonser, att gamla fönster är utbytta till nya. Vad beror detta på ? De flesta gamla, slitna fönsterbågar går för det mesta att återställa.

Respekt för gamla och traditionella fönster är värdefullt. Varje tidsepok har haft sin egen stil, som är väl värd att bevara. Tidsenliga vackra fönster hör till ett gammalt hus, det lönar sig inte att bryta den ursprungliga symmetriska arkitekturiska helheten.

Detaljerna och profilerna på de gamla fönsterbågarna och karmarna är vackra, ofta handgjorda. Hela husets anda och utseende påverkas, ifall man ändrar på eller tar bort även en liten detalj i och med utbyte till nya, moderna fönster.

Gamla hus är av byggnadshistoriskt värde. Samtidigt är det en del av vårt kulturarv. Vårdande av våra gamla fönster är en viktig del av förvaltandet av vårt byggnadsarv. En välgjord fönsterrestaurering, som motsvarar dagens standard möjliggör detta.

Ifall man trots allt bestämmer sig för att byta ut fönstren, lönar det sig ändå att spara och förvara fönstren för en eventuell återinstallering eller annat framtida bruk.

Hitta din närmaste yrkesutövare här : www.ikkunaentisoijat.fi/fonsterhantverkare

 
 
 
Kirjaudu sisään