Ekonomiskt?

Genom en proffsigt gjord renovering ger man förutsättningar åt ett gammalt fönster av hög kvalitet att åter igen fungera och hållas i gott skick i flera årtionden framåt. Gamla fönster är sällan i så dåligt skick att de inte skulle gå eller löna sig att renovera.  

Fönstrets skick, glasrutornas storlek, form och antal, profilen på bågen samt ytbehandlingen påverkar alla för sin del till de slutliga utgifterna. I prissättningen beaktas också t.ex. hur bågarna kan lossas från karmen, ifall det behövs ställningar eller lyftmaskiner. 

Vid prisjämförelse av nya och renoverade bågar är det bra att komma ihåg att en gammal båges livslängd är med hjälp av regelbundet underhåll mångfaldigt längre än de flesta nytillverkade. Den äkta känslan man får av ett gammalt ursprungligt och tidsenligt fönster i huset finns inte att få som nytillverkat. Det är något man bara får med ursprungliga fönster.

Renovering i etapper kan dela upp utgifterna på flera år

Det går lätt att dela upp fönsterrenoveringen i etapper. Då man delar upp arbetet på flera år, fördelas också utgifterna över en längre tidsperiod. Det är t.ex. möjligt att renovera en sida av huset i sänder eller alternativt de rum kunden önskar. Eftersom de yttre bågarna oftast är i sämre skick renoveras de först och därefter de mindre slitna inre bågarna.

Det lönar sig också att ta reda på ifall man kan ansöka om stöd till fönsterrenoveringen av Museiverket eller från NTM-centralen. Hushållsavdrag godkänns också av arbete som utförs på plats.

Hitta din närmaste fönsterhantverkare här: www.ikkunaentisoijat.fi/fonsterhantverkare

 
 
 
Kirjaudu sisään