Renovering av gamla fönster är en klimatgärning

Vi renoverar dina gamla fönster med traditionella metoder – från sommarstugor till höghus, från villor till lägenheter.


Att renovera gamla fönster innebär inte bara att förvara husets kulturhistoriska värde, utan är också en stor gärning för klimatet. Koldioxidavtrycket är minimalt jämfört med nya industriellt tillverkade fönster. Traditionell renovering med traditionella material är även ett plastfritt alternativ.

Medlemmarna i Fönsterhantverkarna r.f. är yrkesskickliga representanter för ett traditionellt hantverk och har en stor stolthet för sitt arbete. Genom att använda tjänster av Fönsterhantverkarna r.f. garanteras du professionell service med värdefull konsultation. Samtidigt understöder du småföretagande samt den inhemska sysselsättningen. 

Att utnyttja gamla fönster – d.v.s. befintligt material – är förståndigt och ekonomiskt; renoveringen förorsakar inte avfall gentemot förnyande av fönster, eftersom utbytta fönster inte återanvänds.  Oftast transporteras de till avstjälpningsplatser utan att åtskilja varken trä, metall eller glas. 

I samband med utbytning till nya fönster nämns ofta underhållsfrihet, vilket inte låter helt trovärdigt. Det stämmer att nya fönster inte går att underhålla, utan måste föras till avstjälpningsplatsen då de inte längre är i befintligt skick och byts därmed återigen ut till nya. Fönster som är renoverade av en fönsterhantverkare går enkelt att underhålla eller renovera då den tiden är inne. Renoverade fönsters underhåll är enkelt och bara man gör det regelbundet, får man den bästa avkastningen på renoveringskostnaderna i det långa loppet.

Husets originalfönster går hand i hand med funktionaliteten i ett gammalt hus. Dessa är bl.a. självdragsventilation, hur huset andas och en ren inomhusluft. Utbyte till nya fönster kan förorsaka oönskad obalans i luftväxlingssystemet.

Ett återställbart fönster är inte i slutet av sin livsbana

Ett modernt, industriellt framställt fönster är tillverkat för att vara konkurrenskraftigt på den stränga marknaden. Detta leder lätt till processer där tillverkningsmetoderna är effektiva, vilka inte klarar av att garantera ett hållbart fönster, som också går att underhålla. Dagens råvaror fås huvudsakligen från odlad snabbvuxen skog, som därmed inte har samma goda kvalitet som den gamla väl utvalda, tätvuxna och kådrika kärnveden. Ett gammalt fönsters noggrant utvalda täta virke är av högsta kvalitet och klarar således yttre påfresting av väderväxlingar betydligt bättre än snabbvuxet virke.

Utbyte av fönster kan också motiveras med användarvänlighet. Gamla renoverade fönster fungerar dock lika bra som nya, bara man underhåller dem regelbundet. 

Användbarheten kan förbättras genom att justera eller byta ut trasiga stängningbeslag eller stormhakar.  Man kan också montera flera beslag vid behov. Fönstret behövs inte bytas ut endast för ett par mindre lätt reparerade fel eller brister. En tillräcklig och noggrann tätning  inverkar betydligt på trivseln och drag från fönstren.

Ofta hänvisas även till energibesparing och boendetrivsel, om fönstren byts ut till nya. Energibesparingen kan uträknas på flera sätt. Nya fönster kommer dock sannolikt inte att bli förmånligare eller tjäna in sin kostnad inom dess livstid genom inbesparing av värmekostnader. 

Ett gammalt fönster behöver inte återanvändas när det renoveras. Renoveringsarbetet utförs i hemlandet. 

Ifall fönstret har så många rötskador att det är förståndigt att tillverka en ny träbåge, kan man i detta fall utnyttja den gamla bågens glasrutor och metallbeslag. Vid trälappningar kan även gamla bågars goda virke användas som material.

Hitta den närmaste fönsterhantverkaren här: www.ikkunaentisoijat.fi/fonsterhantverkare

 

 
 
 
Kirjaudu sisään